Our Partners

Subadar
Subadar http://subadar.web.id
Stikmuh Pontianak
Stikmuh Pontianak http://stikmuhptk.ac.id
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia http://perpusnas.go.id
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi http://ristekdikti.go.id/
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan http://www.kemendag.go.id/en
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan http://kemdikbud.go.id/
Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indone
Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indone http://www.fppti.or.id/
Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Nege
Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Nege http://www.fkp2tn.org/
Bank Niaga Indonesia
Bank Niaga Indonesia http://bni.com
Bank Indonesia
Bank Indonesia http://www.bi.go.id/id/Default.aspx
Bank Central Asia
Bank Central Asia http://bca.com
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa http://bit.ly/1M972Om
subadar